Åtgärder

Historia, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22

Från Skolbok

Version från den 1 november 2023 kl. 11.08 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Årshjul enligt 2011/18 års CI

År 7

Begrepp
Förklaring: kontinuitet-förändring
Antiken och högkulturer - utgår, ingår i svenska (Grekland), samhällskunskap/demokrati (Grekland) , samhällskunskap/EU (Rom), religion (flodkulturer)
Min familj och släkts historia, enligt källor
Kvinnor och barn, då och nu, enligt källor
Industrialiseringen
Framväxten av olika ideologier, och dess källor/rötter
Emigration/immigration
Revolutioner
Kolonialism
Källkritik


Moment- och lektionsplan - 25 lektioner

Franska revolutionen 5 lektioner
Napoleon, Gustav IV och förlusten av Finland 3 lektioner
Industriella revolutionen 5 lektioner
Framväxten av socialism, liberalism och konservatism 3 lektioner
Utvecklingen i Sverige, 1700-1900-tal 9 lektioner


År 8

Världshandel
Imperialism
Nationalism och diktatur
Berättelser om kolonialism och rasism
Demokratiseringsprocessen i Sverige
Världskrigen
Förintelsen och gulag
Ursprungsbefolkningar
Sveriges samers historia, och andra minoriteters historia

Moment- och lektionsplan - 25 lektioner

Amerika - från Columbus till efter inbördeskriget: 6 lektioner
1800-talets slut, kolonialism, imperialism och Tysklands enande: 3 lektioner
1:a världskriget 5 lektioner
Mellankrigstiden: 5 lektioner
2:a världskriget, inklusive förintelsen: 6 lektioner


År 9

Sveriges välfärd, framväxten
Efterkrigstiden
Kalla kriget
Aktuella konflikters historiska förklaringar
(Kriget i Jugoslavien)
(Folkmordet i Rwanda)
(De två Gulfkrigen samt kriget mot terrorism)
(Arabiska våren + kriget i Syrien/Jemen)
(ev. IRA och Nordirland, beroende på om konflikten blossar upp på nytt efter Brexit)
FN och EU:s historiska bakgrund
Hur historia stärker gruppers villkor och värderingar
Hur 1800- och 1900-talet syns i dag


Moment- och lektionsplan - 25 lektioner

Kalla kriget inklusive månlandningen och skalandet av FN/EU 7 lektioner
Irak och Iran, Saddam och Ayatollorna, krig mot varandra 2 lektioner
Jugoslaviens sammanbrott 5 lektioner
11/9 och USA:s krig i Mellanöstern 4 lektioner
Arabiska våren, ISIS och kriget i Syrien 4 lektioner
Sverige från kalla kriget till nutid 3 lektioner

HI - Kunskapskrav, utan värdeord, matris enligt Unikum:

KK1: (Tidsperioder)

Eleven har [...] kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.


KK2: (Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar)

Eleven visar det genom att föra [...] underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.


KK3: (Villkor och värderingar)

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.


KK4: (Undersöka utvecklingslinjer)

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då [...] samband mellan olika tidsperioder.


KK5: (Fortsätta utvecklingslinjer)

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med [...] underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.


KK6: (Använda källmaterial)

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra [...] underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då [...] underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.


KK7: (Historians användning)

Eleven kan föra [...] underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.


KK8: (Historiska begrepp)

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett [...] fungerande sätt.

Årshjul enligt 2022 års CI

År 7

Framväxten av högkulturer i olika delar av världen, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid (Mesopotamien, Egypten och Indien. Antikens Grekland och Rom)
Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.. (franska- och första- och amerikanska, Framväxten av socialism, liberalism och konservatism )
Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.(inbakad i 1 lektion, valfri epok)
Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper använder historia för att kritisera samtida fenomen och påverka våra föreställningar om framtiden. (inbakad i 1 lektion, valfri epok)

Moment- och lektionsplan - 30 lektioner

Stenålder, jägarstenålder till bondestenålder 1 lektion
Flodkutlurerna 1 lektion
Antikens Grekland med Alexander den store 3 lektioner
Antikens Rom 3 lektioner
Upptäckternas tid, vägen till Amerika och Indien 5 lektioner
Koloniseringen av Nordamerika och amerikanska revolutionen med USA:s bildande 5
Framväxten av socialism, liberalism och konservatism 1 lektion
Franska revolutionen 8 lektioner
Napoleon, Gustav IV och förlusten av Finland 3 lektioner

År 8

Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. (Tyngdpunkt på Amerika, från Columbus)
Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demokrati och diktatur.(Tyngdpunkt på relationen Frankrike-Tyskland tillsammans med Storbritanniens imperiebyggande)
Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet (i industriella revolutionen och framväxten av ideologier)
De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck. (Ingår i 1:a och 2:a världskriget, Gulag tas efter andra världskriget)
Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter. (Ingår i 2:a världskriget,)
Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt. (Ingår i 2:a världskriget,)
Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.' (inbakad i 1 lektion, valfri epok)
Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper använder historia för att kritisera samtida fenomen och påverka våra föreställningar om framtiden. (inbakad i 1 lektion, valfri epok)

Moment- och lektionsplan - 30 lektioner

Industriella revolutionen 3 lektioner
Utvecklingen i Sverige, 1700-1900-tal 4 lektioner
1800-talets slut, kolonialism, imperialism och Tysklands enande: 3 lektioner
1:a världskriget 5 lektioner
Mellankrigstiden, Tyskland: 5 lektioner
Mellankrigstiden, USA: 3 lektioner
2:a världskriget, inklusive förintelsen: 6 lektioner
Spåren efter 2:a världskriget, 1 lektion


År 9

Kalla krigets konflikter samt nya maktförhållanden och utmaningar i världen efter det kalla krigets slut (ingår i kalla kriget)
Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring levnadsvillkor, migration och makt(Sovjet eller Maktförskjutningen till Mellanöstern)
Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor. (inbakad i 1 lektion, valfri epok)
Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt (inbakad i 1 lektion, valfri epok)
Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.' (inbakad i 1 lektion, valfri epok)
Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor. (inbakad i 1 lektion, valfri epok)
Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper använder historia för att kritisera samtida fenomen och påverka våra föreställningar om framtiden. (inbakad i 1 lektion, valfri epok)

Moment- och lektionsplan - 30 lektioner

Kalla kriget inklusive Gulag och månlandningen 5 lektioner
Skapandet av FN/EU 3 lektioner
Irak och Iran, Saddam och Ayatollorna, krig mot varandra 4 lektioner
Jugoslaviens sammanbrott 5 lektioner
11/9 och USA:s krig i Mellanöstern 4 lektioner
Arabiska våren, ISIS och kriget i Syrien 5 lektioner
Sverige från kalla kriget till nutid 4 lektioner

HI - Betygskriterier, utan värdeord, matris enligt Grundskoleboken:

BK1 Eleven visar [...] kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Till detta hör att eleven visar kunskaper om särskilt centrala historiska skeenden, däribland Förintelsen.

BK2 Eleven för [...] resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid.

BK3 Eleven för [...] resonemang om kontinuitet och förändring utifrån några långa historiska linjer.

BK4 Eleven ställer frågor till historiska källor och för [...] resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.

BK5 Eleven för [...] resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften


HI - Betygskriterier, utan värdeord, matris enligt Unikum (bedöms F-A):

BK1 referensram och begrepp

BK2 källtolkning och källkritik

BK3 historiebrukÅter till historiebokens register