Åtgärder

Versionshistorik för "Hattar och mössor"

Visa loggar för denna sida

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 28 mars 2017 kl. 11.43217.21.224.148 (Diskussion). . (729 byte) (+729). . (Skapade sidan med 'Hattarna och mössorna var två parti på frihetstiden, Mössorna var de fattiga medan hattarna var det rika folket på 1700. De som var medlemmar i hattarna var unga militär...')