Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Geografi, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan"

Från Skolbok

m
m
Rad 1: Rad 1:
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="large-6 columns">...</div>
+
   <div class="large-6 columns">CELL1</div>
   <div class="large-6 columns">...</div>
+
   <div class="large-6 columns">CELL2</div>
 
</div>
 
</div>
  

Versionen från 20 maj 2020 kl. 10.45

CELL1
CELL2

Årshjul enligt 2018 års CI

År 7

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.


År 8

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.


År 9

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. (inkl. landgrabbing och de sju odlingssätten)
Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.