Åtgärder

Franska revolutionen, arvet efter revolutionen

Från Skolbok

Version från den 9 november 2020 kl. 08.19 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Så varför är då franska revolutionen så viktig att du får lägga ner många timmar på studier av den, både i grundskolan och i gymnasiet? Vilka spår efter revolutionen finns kvar i vårt moderna samhälle?


1: Än idag firar fransmännen sin nationaldag den 14:e juli efter stormningen av Bastiljen, de flaggar med trikoloren som infördes under revolutionen, till skillnad från den ljusblå flaggan med en vit lilja som var den franska kungens flagga. De har dessutom Marseljäsen, revolutionens mest kända kampsång, som nationalsång i Frankrike.


2: Revolutionens slagord genomsyrade hela det franska samhället: Liberté, égalité, fraternité eller frihet, jämlikhet, broderskap. Kungens makt försvann i Frankrike och i land efter land efteråt. Det blev mer normalt med en kung med begränsad makt, som vi har i Sverige, eller att kungen helt avskaffades, som i Finland. När alla har samma värde går det inte för en person att påstå att han utsetts av Gud att härska över alla andra.


3: Det blev viktigare att vara fransman, att tillhöra landet Frankrike, än att tillhöra någon speciell grupp i samhället. Vi kallar det "statsnationalism". Det gjorde detsamma vilket språk, historia, kultur eller religion en person hade. Det viktigaste var att den kände sig som en fransman. Den tanken spred sig också till andra länder, som motvikt till "etnonationalismen" som säger att alla som tillhör en speciell folkgrupp är viktigare än alla andra, även om de bor i samma land. Till exempel en svensk statsnationalist tycker att alla som bor i Sverige och ser sig som svenskar också är det, medan en etnonationalist bara anser att bara de som kommer från familjer där familjemedlemmarna är födda och uppvuxna i Sverige under flera generationer kan kalla sig svenskar.


4: I Nationalförsamlingen satt de som ville låta kungen behålla en del av sin makt och dessutom få ha vetorätt, rätt att själv stoppa förslag till höger om ordföranden medan de som hellre ville göra kungen mer eller mindre maktlös satt till vänster om ordföranden. Därför kallar vi än idag politik som vill införa stora, nya förändringar för vänsterpolitik och politik där det är viktigt att behålla gamla värderingar, grunden för konservativ politik, för högerpolitik.


5: Franska revolutionen används som modell för att visa hur illa det kan gå när en revolution, som ursprungligen hade väldigt goda intentioner, får ondskefulla ledare och omvandlas till en diktatur. Förstår vi vad som hände i Frankrike så kan vi förutse och förhindra att liknande katastrofer händer i andra länder.


6: Genom franska revolutionen spreds idén om jämlikhet mellan alla människor. Eller i alla fall mellan alla män, som var vita, från Europa. Men det var i alla fall ett steg i rätt riktning för humanismen. Det innebar samtidigt tillfälligt slutet för slaveri och livegenskapen i Europa, undantaget Ryssland där det levde kvar.


7: Revolutionen visade också hur det gick att separera kyrkan från staten. Trots att Frankrike var ett djupt religiöst katolskt kristet land gick det att ge medborgarna en hel del friheter som gick emot kyrkans regler, som rätten för kvinnor och män att skilja sig.


8: Under franska revolutionen införde revolutionens ledare "allmän värnplikt". Det innebar att alla män i landet var tvungna att ställa upp som soldater och det enda de fick som lön var mat och kläder och lite fickpengar. Det gjorde i sin tur att Frankrike kunde ställa världens största armé mot grannländernas mindre, dyra arméer med inhyrda soldater. Många länder i världen har allmän värnplikt.


9: Revolutionens ledare avvecklade alla gamla mått. Skålpund, fot, famn, aln, tum osv. var något de bytte ut mot det metriska systemet. Det är extremt mycket enklare att arbeta med och det är därför vi har en meter, och 1000 meter är en kilometer, och tio kilometer är en mil. Eller att en liter är tio deciliter eller 1000 milliliter. Jämför det med att en fot är tolv tum och att en aln är två fot som i sin tur är fyra kvarter som blir 24 tum. Den mekaniker som någon gång skruvat i en amerikansk bil vet vilka problem som uppstår när bultar är i tum istället för millimeter, eftersom England och USA ännu inte gått över till det metriska systemet.


10: Efter revolutionen erövrade Fankrikes nya kejsare Napoleon stora delar av Europa. Han såg till att det som gällde inom Frankrike också gällde i de erövrade länderna. På så vis spreds det revolutionen skapat i Frankrike till nästan hela Europa.


Källor

https://www.levandehistoria.se/nationalismens-former/etnonationalism-en-stat-ett-folk

https://www.levandehistoria.se/nationalismens-former/statsnationalism-staten-som-enande-faktor

https://neacollege.com/influence-and-heritage-of-french-revolution/

https://time.com/5673239/left-right-politics-origins/

https://www.britannica.com/topic/strategy-military/The-French-Revolution-and-the-emergence-of-modern-strategies

https://www.thoughtco.com/consequences-of-the-french-revolution-1221872

https://popularhistoria.se/vetenskap/metersystemet-slog-igenom-i-slutet-av-1800-talet


Åter till register för franska revolutionen