Åtgärder

Den muslimska expansionen

Från Skolbok

Version från den 2 juli 2023 kl. 18.30 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

489px-Abu_Bakr_stops_Meccan_Mob.jpg

Abu Bakr stoppar en folkhop som försöker stena Muhammed

En gång för nästan 1500 år sedan levde en man som hette Muhammed i staden Mecka på den arabiska halvön. Till en början var Muhammeds liv ungefär som alla andras, han gifte sig till rikedom genom att gifta sig med änkan Khadidja som ägde en egen karavan. I nutid skulle vi väl säga att hon var åkeriägare med en massa lastbilar.

En dag får Muhammed en uppenbarelse, som följs av fler. Gud säger att han utsett Muhammed till sin profet, den siste profeten dessutom, eftersom Muhammed får kunskaper som gör alla andra framtida profeter onödiga. Bland annat får han veta att det är väldigt viktigt att man bara har en enda gud, inte flera samtidigt.

På den tiden var Mecka en viktig plats dit handelsmän kom från olika håll för att tillbe olika gudar, och när Muhammed plötsligt började säga att det egentligen bara fanns en enda gud blev han inte populär bland stadens handelsmän som handlade med besökarna. Tänk om handelsmännen slutade komma till Mecka? Efter en tid blev situationen så hotfull att Muhammed var tvungen att fly och han flydde till oasen Medina. Detta skedde år 622. e.v.t. (efter vår tideräkning) och från det året räknar muslimerna år 0 precis som de kristna räknar år 0 från Jesus födelse. På den tiden beboddes Medina av judar vilka besegrades efter en kort tids kamp.

Muhammed byggde upp Medina som en bas där han samlade andra som trodde på hans uppenbarelser. Från Medina gjorde Muhammed och hans anhängare attacker mot passerande karavaner på väg till- eller från Mecka som de plundrade och Muhammed blev hela tiden allt rikare och allt mäktigare. År 630 återvände han med sina trupper och erövrade Mecka genom att på olika sätt bli kamrat med den ena hövdingen efter den andra runt staden och på det sättet gjorde han sig slutligen till härskare med 10 000 lojala soldater i sin tjänst.

Karta som visar Medinas och Mecka, nutida gränser

Karta som visar Medina och Mecka (Mecca), nutida gränser


Abu Bakr och kaliferna

Steg för steg lade Muhammed och hans medhjälpare under sig område efter område och när Muhammed dog år 632 var i princip hela Arabiska halvön under muslimsk kontroll och nästan alla i Arabien trodde på islam. Muhammed hade inga söner, enda barnet var dottern Fatima som han fick med sin första fru, och det fanns ingen självklar efterträdare. Några ansåg att den nya ledaren borde vara från Muhammeds familj och hans närmaste manliga släkting var kusinen och svärsonen Ali men han fick vänta på sin tur. Muhammed hade nämligen utsett sin svärfar Abu Bakr till ledare för den offentliga bönen när han själv inte längre kunde på grund av sjukdom, och därför blev han ställföreträdare, kalif, för Muhammed även i politiken. I själva verket var kalif detsamma som en kung men den vänlige och trogne Abu Bakr påverkades inte mycket av sin nya ställning; han fortsatte att sälja tyg på marknadsplatsen.

Muslimerna, de som trodde på islam, erövrade snabbt Syrien, Egypten och Nordafrika som var under Östroms kontroll dessförinnan. Perserna hade känt till att araberna funnits genom deras konstanta rövartåg och raider in i Persien, men när islams arméer marscherade in söderifrån kom det som en total överraskning och Persien (ungefär Irak och Iran i nutid) erövrades snabbt.

År 711 erövrades Iberiska halvön (nuvarande Spanien och Portugal) från västgoterna som hade erövrat den från romarna något århundrade innan. Islams arméer fortsatte att marschera över Pyrenéerna och in i själva Frankrike, men stoppades vid byn Poitiers där rikshovmästaren för frankerna, Karl Martell, besegrade dem totalt år 732. Istället drog man sig tillbaka söder om Pyrenéerna och bildade ett eget kalifat, kalifatet i Cordova. De muslimer som bosatte sig där kallades även för ”morer”.

705px-Steuben_-_Bataille_de_Poitiers.png

Karl Martell besegrar muslimerna vid Poitiers 732

I Egypten bildades ett annat kalifat, kalifatet i Kairo och i Bagdad bildades ett tredje kalifat, kalifatet i Bagdad. Det var kalifatet i Bagdad som blev den muslimska världens centrum och där utvecklades industri, handel och vetenskap; särskilt matematik men även filosofi och medicin. Höjdpunkten för riket kom på 800 talet under kalifen Harun Araschid.

Islams största utbredning runt 850 e.v.t.

Islams största utbredning runt 850 e.v.t.

Slutet

  • Kalifatet i Bagdad krossades när mongolerna ryckte fram från Asiens inre och Bagdad erövrades år 1258.
  • Kalifatet i Kairo har bytt namn, inriktning och ledning många gånger under historiens gång och man kan nog påstå att kalifatet höll ut till 1516 när osmanerna (turkarna) erövrade Egypten. Egypten är dock fortfarande muslimskt och har inte erövrats av något icke muslimskt folk efter år 639.
  • Kalifatet i Cordova bröt samman bit för bit när del efter del besattes av kristna småkungar i det som brukar kallas ”reconquistan” eller återerövringen. Till slut fanns endast Granada kvar. 1492 föll även det fästet. Kung Fernando II intog, tillsammans med sin fru drottning Isabella I Granada. De belägrade hela staden och drev ut morerna. Morernas sista härskare i Granada hette Boabdil och skapade i och med belägringen ett uttryck som lyder ”morens sista suck”. Han ska ha tittat sig över axeln när han drevs ut ur Alhambra (kungapalatset) och suckat djupt då han insåg att han aldrig skulle komma tillbaka till detta vackra palats. Hans mamma skall då ha sagt: ”Gråt nu som en kvinna över det du inte kunde försvara som en man”.

Alhambra i Cordova

Morernas kungapalats Alhambra i Cordova

Källor

http://www.globalsecurity.org/military/intro/islam-muhammed-2.htm

http://www.globalsecurity.org/military/intro/islam-muhammed-3.htm

http://mb-soft.com/believe/twh/abbasid.htm

http://pog.gqt.se/islam_vaxer.htm

http://www.granada.nu/borgen-alhambra.htm

Bildkällor

Samtliga bilder rån Wikimedia Commons.


Åter till historiebokens register,