Åtgärder

Buddism - Konflikter mellan buddister och andra religioner

Från Skolbok

Hinduer mot buddister

Den första konflikten mellan andra religioner skedde när buddister tydligt visade att de började avvika från hinduismen för över 2000 år sedan. Inom hinduismen finns ett kastsystem. Fyra olika nivåer som avgör människors värde. Det infördes när arierna trängde in i Indien från norr ca 2000 f.v.t. Arierna såg till så att de, och inga andra, fick tillhöra de tre mest värdefulla kasten. På det viset hölls ursprungsbefolkningen nere eftersom de bara fick tillhöra det sämsta kastet och arbeta som tjänare, bärare, hushållerskor och liknande.

Buddister struntar i kastsystemet. För buddister har alla människor samma värde. Det utmanade ariernas maktställning i Indien vilket ledde till många konflikter mellan hinduiska småkungar och buddistiska församlingar. Att buddistklostren ofta var fulla av rikedomar minskade inte de hinduiska kungarnas intresse för att krossa buddismen. Striderna mellan buddister och hinduer dog dock ut efter att kung Ashoka erövrat nästan hela Indien och infört buddism som statsreligion ca 200 f.v.t.


Konflikter mellan buddism och islam

Thailand

Jihadister i södra Thailand

I södra Thailand finns en muslimsk minoritet i de tre sydligaste landskapen. Sedan 2004 har det förekommit en muslimsk rörelse som kämpar för att de landskapen ska få självständighet, efter att ha erövrats av Thailand 1785. Ungefär 7000 civila och 23 buddistmunkar har dödats i striderna som fortfarande pågår.

Myanmar

Medlemmar av Rohingya på flykt undan Myanmars soldater'

I Myanmar, som är buddistiskt, pågår en etnisk rensning av den muslimska minoriteten Rohingya. Dessa har i åratal nekats medborgarskap och tillgång till tjänster som sjukvård. eftersom regeringen i Myanmar betraktar dem som olagliga invandrare från Bangladesh. Attackerna mot Rohingya började 2012 och pågår fortfarande även om det var som värst mellan åren 2017-18. Nära 700 000 muslimer har flytt undan striderna till grannländerna. Främst Bangladesh, där flyktinglägret Cox’s Bazar vuxit obehindrat. Oräkneliga Rohingya-byar har bränts och antalet dödade av Myanmars regeringstrupper är svårt att uppskatta, men uppgår antagligen till flera tusen. Den etniska rensningen är upprörande av en annan orsak, att landets statskansler Aung San Suu Kyi har fått Nobels fredspris 1991 för sin kamp mot den tidigare militärledningen av landet.


Konflikter mellan buddistmunkar och regeringen

I Sydostasien har buddistmunkar ofta blandat sig i de olika ländernas politik. När fransmännen förde krig i Vietnam och den sittande regeringen i Vietnam införde hårda regler mot landets kloster blev buddistmunken Thích Quảng Đức världskänd 1963 efter att ha tänt eld på sig själv inför TV-kamerorna.

Thích Quảng Đức self-immolation.jpg

Thích Quảng Đức bränner sig levande i protest


Källor

https://www.theglobeandmail.com/news/world/the-rohingya-crisis-inside-the-camps-where-thousands-of-refugees-still-live-in-limbo/article38193463/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Thailand_insurgency

http://www.asianews.it/news-en/Thai-government-to-protect-Buddhist-monks-under-attack-46030.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Qu%E1%BA%A3ng_%C4%90%E1%BB%A9c


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons utom:

Jihadister i södra Thailand: media.pri.org/s3fs-public/styles/story_main/public/photos/2014-December/thailand_facebook_jihad.jpg

Rohingya på flykt: images.theconversation.com/files/191712/original/file-20171024-30587-71jcbf.jpg