Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Bronsålderns gudar"

Från Skolbok

m (Offer)
m
 
(12 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
http://static.beta.pixgallery.com/images/detail/X/S/P/PIX-XSP6WK.jpg
+
<img src="https://hedniskatankar.files.wordpress.com/2015/08/cimg6425.jpg" width=50%>
  
 
''Bild av Tor i sin vagn dragen av getter''
 
''Bild av Tor i sin vagn dragen av getter''
  
Vi vet en del om den gudavärld bronsåldersmänniskorna hade, eftersom det är samma som vikingarna hade. De legenderna knackade man in på stenar och de stenarna kan vi se än idag, mer än 3000 år senare. Det finns också mängder med andra bilder inknackade i stenhällarna som vi inte förstår. Tyvärr är det uppenbart att det funnits många fler sagor, men att de som kunde berätta dem har dött och sagorna har fallit i glömska.
+
Vi vet en del om den gudavärld bronsåldersmänniskorna hade, eftersom den är liknande den gudavärld vikingarna hade. De legenderna knackade man in på stenar och de stenarna kan vi se än idag, mer än 3000 år senare. Det finns också mängder med andra bilder inknackade i stenhällarna som vi inte förstår. Tyvärr är det uppenbart att det funnits många fler sagor, men att de som kunde berätta dem har dött och sagorna har fallit i glömska.
  
 
''Vill du veta mer om bronsålderns folk kan du klicka här:'' [[Bronsåldern]].
 
''Vill du veta mer om bronsålderns folk kan du klicka här:'' [[Bronsåldern]].
Rad 12: Rad 12:
 
Man trodde att solen var gudomlig och att den drogs på en vagn dragen av hästar. Det vet vi eftersom man hittat små vagnar med en solskiva på,
 
Man trodde att solen var gudomlig och att den drogs på en vagn dragen av hästar. Det vet vi eftersom man hittat små vagnar med en solskiva på,
  
http://1.bp.blogspot.com/_ToRLBRXwcxU/SkdUxl4tVBI/AAAAAAAAAVs/VpFri9ZIpqo/s400/Trundholm_solvogn_brons%C3%A5lder+blogg.jpg
+
<img src="https://1.bp.blogspot.com/_ToRLBRXwcxU/SkdUxl4tVBI/AAAAAAAAAVs/VpFri9ZIpqo/s400/Trundholm_solvogn_brons%C3%A5lder+blogg.jpg" width=50%>
  
 
''Solvagn''
 
''Solvagn''
Rad 21: Rad 21:
 
Förutom solen var hela världsrymden ett mysterium. Antagligen trodde den tidens folk att det som hände i rymden var kopplade till gudarna. Det var väldigt viktigt att hålla reda på olika händelser i rymden: när månen var full eller ny, när våren var på väg så att man skulle kunna så, när solen stod som lägst och högst på himlen under året osv. Av den anledningen vet vi att bronsåldersmänniskor på andra ställen på jorden tillverkat kalendrar. Den mest kända är antagligen "Stonehenge" i England. En cirkel av stående stenar som användes för att hålla reda på solens- och månens banor. En annan känd kalender är solskivan från Nebra i Tyskland. Man har inte hittat någon kalender från bronsåldern i Sverige ännu.
 
Förutom solen var hela världsrymden ett mysterium. Antagligen trodde den tidens folk att det som hände i rymden var kopplade till gudarna. Det var väldigt viktigt att hålla reda på olika händelser i rymden: när månen var full eller ny, när våren var på väg så att man skulle kunna så, när solen stod som lägst och högst på himlen under året osv. Av den anledningen vet vi att bronsåldersmänniskor på andra ställen på jorden tillverkat kalendrar. Den mest kända är antagligen "Stonehenge" i England. En cirkel av stående stenar som användes för att hålla reda på solens- och månens banor. En annan känd kalender är solskivan från Nebra i Tyskland. Man har inte hittat någon kalender från bronsåldern i Sverige ännu.
  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Stonehenge_vid_midsommar_1700_f_Kr%2C_Nordisk_familjebok.png
+
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Stonehenge_vid_midsommar_1700_f_Kr%2C_Nordisk_familjebok.png
http://www.world-archaeology.com/wp-content/uploads/cwa5/400px/71.jpg
+
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Nebra_Scheibe.jpg/488px-Nebra_Scheibe.jpg
  
 
''Stonehenge vid midsommar 1700 f.Kr och solskivan från Nebra''
 
''Stonehenge vid midsommar 1700 f.Kr och solskivan från Nebra''
 +
  
 
==Offer==
 
==Offer==
  
Under bronsåldern förekommer offer. man offrar guldbitar med bilder på (kallas ''brakteater''), vapen av brons ja t.o.m. människor. Oftast förstördes föremålen och människorna dödades innan de sänktes ner i sjöar som offer till gudarna.
+
Under bronsåldern förekom det att man offrade saker i sjöar eftersom man antagligen trodde att sjön var en port mellan vår värld och gudarnas värld. Man offrar det som var värdefullt för ägaren: vapen och smycken av brons och troligtvis människor. Oftast förstördes föremålen innan de offrades och människorna dödades innan de sänktes ner i sjöar som offer till gudarna.
  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Tollundmannen.jpg/543px-Tollundmannen.jpg
+
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Tollundmannen.jpg/543px-Tollundmannen.jpg
  
''Tollundamannen, hängdes innan han offrades till gudarna''
+
''Tollundamannen, hängdes innan han offrades till gudarna ca. 300 f.Kr.''
  
  
 
De kroppar man funnit i sjöar, som sedan blivit torvmossar där kropparna bevarats, har vanligen tillhört tidig järnålder och inte bronsålder, men antagligen har man offrat människor på samma sätt under bronsåldern men klimatet har varit varmare och kropparna har förstörts.
 
De kroppar man funnit i sjöar, som sedan blivit torvmossar där kropparna bevarats, har vanligen tillhört tidig järnålder och inte bronsålder, men antagligen har man offrat människor på samma sätt under bronsåldern men klimatet har varit varmare och kropparna har förstörts.
 +
  
 
==Skålgropar==
 
==Skålgropar==
  
Man knackade in små gropar, s.k. ''skålgropar'', i ytan på stenar. De var ungefär så stora som en halv tennisboll. Varför man gjorde det är okänt, men de finns i mängder, ofta i anslutning till de marker bönderna odlade på eller i närheten av hällristningar.
+
Man knackade in små gropar, s.k. ''skålgropar'', i ytan på stenar. De var ungefär så stora som en halv tennisboll. Varför man gjorde det är okänt, men de finns i mängder, ofta i anslutning till de marker bönderna odlade på eller i närheten av hällristningar. Man fortsatte att göra nya skålgropar långt in i järnåldern.
  
http://www.larbro.se/Bilder/Sevardheter/Laikarehajdoffer1.jpg
+
[[File:Hällristningar i Herrebro, den 25 augusti 2008, bild 12.JPG|400px]]
  
'''Ur  boken "Vägen till Gotlands Historia" av Roger Öhrman. Illustration : Ulla Sjöswärd'''
+
''Bild från Herrebro. Typiska skålgropar (cup marks på engelska) med ifylld rödfärg för att synas bättre''
  
  
 
==Behornade==
 
==Behornade==
  
Det finns mycket människor med horn på bilderna. Det finns en missuppfattning att vikingarna hade horn på sina hjälmar, det hade man inte då, men det hade man på bronsåldern. Det man inte vet är om hornen hade någon religiös innebörd.
+
Det finns ofta människor med horn på bilderna. Det finns en missuppfattning att vikingarna hade horn på sina hjälmar, det hade man inte då, men det hade man på bronsåldern. Det man inte vet är om hornen hade någon religiös innebörd.
  
http://www.backeboskolan.se/Filer/S14UMUMFA532635491.jpg
+
<img src="https://mariedal07c.files.wordpress.com/2016/09/s14umumfa532635491.jpg" width=50%>
  
 
''Figurer med horn blåser i bronslurar''
 
''Figurer med horn blåser i bronslurar''
Rad 57: Rad 59:
 
==Källor==
 
==Källor==
  
static.beta.pixgallery.com/images/detail/X/S/P/PIX-XSP6WK.jpg
+
hedniskatankar.files.wordpress.com/2015/08/cimg6425.jpg
  
 
''Bild på Tor''
 
''Bild på Tor''
Rad 69: Rad 71:
 
''Bild från Nordisk familjebok från Stonehenge''
 
''Bild från Nordisk familjebok från Stonehenge''
  
www.world-archaeology.com/wp-content/uploads/cwa5/400px/71.jpg
+
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Nebra_Scheibe.jpg/488px-Nebra_Scheibe.jpg
  
 
''Solskivan från Nebra''
 
''Solskivan från Nebra''
Rad 77: Rad 79:
 
''Tollundamannen''
 
''Tollundamannen''
  
www.larbro.se/Bilder/Sevardheter/Laikarehajdoffer1.jpg
 
 
''Bild på skålgropssten''
 
  
www.backeboskolan.se/Filer/S14UMUMFA532635491.jpg
+
mariedal07c.files.wordpress.com/2016/09/s14umumfa532635491.jpg
  
 
''Bild på hornblåsare''
 
''Bild på hornblåsare''

Nuvarande version från 13 juni 2020 kl. 17.07

Bild av Tor i sin vagn dragen av getter

Vi vet en del om den gudavärld bronsåldersmänniskorna hade, eftersom den är liknande den gudavärld vikingarna hade. De legenderna knackade man in på stenar och de stenarna kan vi se än idag, mer än 3000 år senare. Det finns också mängder med andra bilder inknackade i stenhällarna som vi inte förstår. Tyvärr är det uppenbart att det funnits många fler sagor, men att de som kunde berätta dem har dött och sagorna har fallit i glömska.

Vill du veta mer om bronsålderns folk kan du klicka här: Bronsåldern.


Solen

Man trodde att solen var gudomlig och att den drogs på en vagn dragen av hästar. Det vet vi eftersom man hittat små vagnar med en solskiva på,

Solvagn


Kosmos

Förutom solen var hela världsrymden ett mysterium. Antagligen trodde den tidens folk att det som hände i rymden var kopplade till gudarna. Det var väldigt viktigt att hålla reda på olika händelser i rymden: när månen var full eller ny, när våren var på väg så att man skulle kunna så, när solen stod som lägst och högst på himlen under året osv. Av den anledningen vet vi att bronsåldersmänniskor på andra ställen på jorden tillverkat kalendrar. Den mest kända är antagligen "Stonehenge" i England. En cirkel av stående stenar som användes för att hålla reda på solens- och månens banor. En annan känd kalender är solskivan från Nebra i Tyskland. Man har inte hittat någon kalender från bronsåldern i Sverige ännu.

Stonehenge_vid_midsommar_1700_f_Kr%2C_Nordisk_familjebok.png 488px-Nebra_Scheibe.jpg

Stonehenge vid midsommar 1700 f.Kr och solskivan från Nebra


Offer

Under bronsåldern förekom det att man offrade saker i sjöar eftersom man antagligen trodde att sjön var en port mellan vår värld och gudarnas värld. Man offrar det som var värdefullt för ägaren: vapen och smycken av brons och troligtvis människor. Oftast förstördes föremålen innan de offrades och människorna dödades innan de sänktes ner i sjöar som offer till gudarna.

543px-Tollundmannen.jpg

Tollundamannen, hängdes innan han offrades till gudarna ca. 300 f.Kr.


De kroppar man funnit i sjöar, som sedan blivit torvmossar där kropparna bevarats, har vanligen tillhört tidig järnålder och inte bronsålder, men antagligen har man offrat människor på samma sätt under bronsåldern men klimatet har varit varmare och kropparna har förstörts.


Skålgropar

Man knackade in små gropar, s.k. skålgropar, i ytan på stenar. De var ungefär så stora som en halv tennisboll. Varför man gjorde det är okänt, men de finns i mängder, ofta i anslutning till de marker bönderna odlade på eller i närheten av hällristningar. Man fortsatte att göra nya skålgropar långt in i järnåldern.

Hällristningar i Herrebro, den 25 augusti 2008, bild 12.JPG

Bild från Herrebro. Typiska skålgropar (cup marks på engelska) med ifylld rödfärg för att synas bättre


Behornade

Det finns ofta människor med horn på bilderna. Det finns en missuppfattning att vikingarna hade horn på sina hjälmar, det hade man inte då, men det hade man på bronsåldern. Det man inte vet är om hornen hade någon religiös innebörd.

Figurer med horn blåser i bronslurar


Källor

hedniskatankar.files.wordpress.com/2015/08/cimg6425.jpg

Bild på Tor

1.bp.blogspot.com/_ToRLBRXwcxU/SkdUxl4tVBI/AAAAAAAAAVs/VpFri9ZIpqo/s400/Trundholm_solvogn_brons%C3%A5lder+blogg.jpg

Bild på solvagn

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Stonehenge_vid_midsommar_1700_f_Kr%2C_Nordisk_familjebok.png

Bild från Nordisk familjebok från Stonehenge

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Nebra_Scheibe.jpg/488px-Nebra_Scheibe.jpg

Solskivan från Nebra

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Tollundmannen.jpg/543px-Tollundmannen.jpg

Tollundamannen


mariedal07c.files.wordpress.com/2016/09/s14umumfa532635491.jpg

Bild på hornblåsare