Åtgärder

Diskussion

Spåren efter istiden

Från Skolbok

Sökord på engelska

  • Skall du söka efter bilder på isräfflor kan du söka på sökordet ”glacial grooves” eller ”glacial striation” istället så får du fram fler bilder.
  • Skall du söka efter bilder på morän kan du söka på sökordet ”moraine” istället så får du fram fler bilder.
  • Skall du söka efter bilder på flyttblock kan du söka på sökordet ”erratic” istället så får du fram fler bilder.
  • Skall du söka efter bilder på rundhällar kan du söka på sökorden ”roche moutonnée” istället så får du fram fler bilder.
  • Skall du söka efter bilder på jättegrytor kan du söka på sökorden ”giants kettle” istället så får du fram fler bilder.
  • Skall du söka efter bilder på rullstensåsar kan du söka på sökordet ”esker” istället så får du fram fler bilder.
  • Skall du söka efter bilder på dödisgropar kan du söka på sökorden ”kettle hole” istället så får du fram fler bilder.
  • Kame, drumlin och sandur heter likadant på svenska och engelska.