Åtgärder

Diskussion

Rom gudavärlden

Från Skolbok

Ändringen "Enligt mig finns bara en Gud!" bortplockad, den är inte relevant i en skolbok riktad till barn. Låt dem själva ta ställning till om det finns gudar eller inte.